Miniatuurbeeldjes, sculpturen

Miniatuurbeeldjes, sculpturen van wereldberoemde kunstenaars zoals Hiëronymus Bosch, Salvador Dali, Edgar Degas, Gustav Klimt, Amedeo Modigliani, Auguste Rodin, Leonardo da Vinci en Michelangelo.
Alle beeldjes zijn gemaakt van Polystone en bestaan uit gemalen steen (o.a. graniet, marmer, soapstone) wat wordt vermengd met een vloeibare hars. Door...

Miniatuurbeeldjes, sculpturen van wereldberoemde kunstenaars zoals Hiëronymus Bosch, Salvador Dali, Edgar Degas, Gustav Klimt, Amedeo Modigliani, Auguste Rodin, Leonardo da Vinci en Michelangelo.
Alle beeldjes zijn gemaakt van Polystone en bestaan uit gemalen steen (o.a. graniet, marmer, soapstone) wat wordt vermengd met een vloeibare hars. Door het vermengen van de steen met de hars ontstaat een gietbaar mengsel. Dit mengsel wordt gegoten in een rubberen mal van het beeld. Na uitharding wordt het beeld uit de mal verwijderd. De scherpe uitsteeksels en randen van het beeld worden verwijderd, het wordt in meerdere stappen geschuurd en vervolgens gepolijst. Hierna wordt het beeld met de hand geverfd, gedroogd en opnieuw gepolijst. Het resultaat is een beeld dat zo hard en sterk is als steen en ook zo aanvoelt. Polystone heeft het voordeel dat er geen vocht in kan dringen zodat het als materiaal erg geschikt is om buiten te laten staan.

Meer

Miniatuurbeeldjes, sculpturen  Klik op de kunstenaar die u zoekt.

Subcategories

 • * Jheronimus Bosch

  Jheronimus Bosch (†1516), postuum ook Jeroen of Hiëronymus Bosch genoemd, eigenlijk Jheronimus van Aken, was een Zuid-Nederlands kunstschilder behorend tot de Noordelijke Renaissance. De in artistiek opzicht wereldberoemde geniale voorloper van het surrealisme, was in zijn tijd uniek en radicaal vernieuwend. Hiëronymus Bosch, geboren in 's-Hertogenbosch plaatst fantastische motieven in een vijandige wereld vol mystiek, vanuit de overtuiging dat de mens door eigen domheid en zondigheid ten prooi is gevallen aan de duivel. Hij houdt met cerebrale ironie en magische symboliek de wereld een spiegel voor en ontziet daarbij niemand. Hij richt zijn spottende pijlen evengoed op de hypocrisie van de clerus als op de mateloosheid van de adel en de zedeloosheid van het volk. De stijl van Hiëronymys Bosch komt voort uit de traditie van de boekverluchtigingen (middeleeuwse handschriftillustraties). De karikaturale verbeelding van het kwaad kent aspecten van bezwering, maar dient tevens als confronterende waarschuwing op theologische gronden. Het gevolg hiervan is dat de precieze betekenis van een deel van zijn werk vandaag de dag onbekend is. Hoewel hij al tijdens zijn leven een beroemd schilder was en hij zelfs opdrachten van het hertogelijk hof in Brussel kreeg, is er vrij weinig over hem bekend.

  https://www.youtube.com/watch?v=ZDnZrVSDy6M

 • * Camille Claudel

  Camille Claudel (Fère-en-Tardenois, 8 december 1864 - Montdevergues in departement Vaucluse, 19 oktober 1943) was een Frans beeldhouwster. Zij speelde een grote rol in het leven van de beeldhouwer Auguste Rodin.

  Samenwerking met Rodin
  In 1882 - Camille was 18 jaar en had haar eerste beeldhouwwerk tentoongesteld op de Salon - vroeg Boucher (die de Prix de Rome had gewonnen) aan Rodin, op dat moment 42 jaar oud, of hij zijn taak wou overnemen om het werk van Camille en haar vriendinnen te beoordelen. Rodin was erg gecharmeerd van Camille en haar talent en vroeg of zij zijn leerlinge wil worden. Na enige tijd was zij niet alleen meer zijn leerlinge, maar ook zijn rechterhand, muze en maîtresse geworden. Rodin kon niet meer zonder haar, getuige de brieven die van hem bekend zijn.
  Tot 1892 werkte Camille zij aan zij met Rodin in zijn atelier. Naast de beroemde werken van Rodin, als De kus, De Denker, De Burgers van Calais of Balzac, ontstond onder de handen van Camille het beeld Sakountala.

  Zelfstandig verder
  In 1893 besloot ze voor zichzelf te gaan werken, omdat ze met Rodin samen niet genoeg tijd en energie had voor haar eigen creativiteit. Bovendien verweet ze Rodin haar gebruikt te hebben. Vanaf dat jaar ontstonden haar eigen beelden, als La petite Châtelaine, Clotho, L'Age Mur, l'Implorante, l'Abandon en La Valse.
  Camilles ergernis voor Rodin werd langzaam omgezet in haat en ze wilde niets meer met hem en zijn wereld te maken hebben. Ze ging zich isoleren, werd achterdochtig en wantrouwde steeds meer mensen. Weinig mensen waren haar tot steun, ook haar eigen familie niet. Haar moeder vond haar gedrag schandalig, haar zus was inmiddels getrouwd, haar broer Paul was te druk begaan met zijn eigen internationale carrière in de diplomatie; alleen haar vader stond achter haar beslissing om kunstenares te worden, maar die was al oud en stierf op 2 maart 1913. Toen was Paul hoofd van de familie en hij besloot dat het zwarte schaap van de familie, zijn zus Camille, het beste naar een krankzinnigengesticht kon: "ze is immers paranoïde". En zo werd Camille, niet eens op de hoogte gebracht van de dood van haar vader, op maandag 10 maart 1913 overmeesterd in haar atelier om voor de rest van haar leven achter tralies te verdwijnen. Paul schreef in zijn dagboek dat hij als waar katholiek een goede taak had volbracht en dat het niet aan vrouwen is om geniaal te zijn. Hij als man was toen aan de beurt.
  Tijdens de 30 jaar opsluiting kwamen moeder en zus niet één keer op bezoek; Paul enkele keren. In de medische dossiers kwam naar voren dat Camille inderdaad paranoïde was, maar in 1915 genezen was verklaard en de inrichting mocht verlaten. Dit weigerden haar moeder en Paul en dus moest Camille noodgedwongen blijven. Haar brieven naar het thuisfront zijn aangrijpend en getuigen van een gezonde, maar zeer verdrietige geest.
  Toen Camille op 19 oktober 1943 in alle eenzaamheid haar laatste adem uitblies, waren haar moeder en zus al enige tijd overleden. Noch Paul, noch andere familieleden namen de moeite om naar haar begrafenis te gaan. Hij liet haar niet bijzetten in het familiegraf in Villeneuve-sur-Fère, ook niet nadat hij in de jaren 1950 een brief had ontvangen waarin hem verzocht werd te bepalen wat er met de stoffelijke resten van zijn zus diende te gebeuren. Pauls kinderen troffen deze brief in 1955 in de nalatenschap van hun vader aan en wisten niet eens dat zij een tante hadden. Zij hebben toch maar een gedenkteken laten plaatsen bij het familiegraf.

  https://www.youtube.com/watch?v=7XrE9Cm3vbU

 • * Salvador Dali

  Dalí 1904-1989. Dalí sublimeerde zijn leven in zijn schilderkunst. Gebaseerd op groot vakmanschap, opgedaan in allerlei schilderkunstige experimenten, tilde hij op onnavolgbare eigenzinnige wijze het surrealisme naar ongekende hoogte. Hij fotografeerde als het ware associatief wat er zich aan de binnenkant van zijn hoofd afspeelde. Aangezet door destijds nieuwe inzichten in de psychologie probeerde hij zijn onderbewustzijn in beelden vast te leggen en zijn dromen in al hun ondoorgrondelijke symboliek te visualiseren. Hiertoe ontwikkelde hij zijn befaamde "paranoïde-kritische methode". Voor ons, eendimensionale stervelingen, blijven slechts de schilderijen en andere kunstuitingen als fascinerende getuigen van een letterlijk ongelooflijk intensief en arbeidzaam leven. Wellicht spreken ze ons zo aan doordat ze ons niet alleen een blik gunnen in Dalí's onderbewustzijn, maar ook een spiegel vormen van onze eigen ziel. Dalí werd geboren in Figueres, in Catalonië, Spanje. Zijn eerste tekenonderwijs kreeg Dalí op tienjarige leeftijd van een vriend van zijn vader, de impressionistische kunstschilder Ramón Pichet (1872-1925). Zijn eerste tentoonstelling vond in 1918 plaats in het stadstheater van Figueres. In zijn jonge jaren was Dalí geïnteresseerd in kunstschilders als El Greco, Francisco Goya, Michelangelo en Diego Velázquez. Hij richtte zijn aandacht in die tijd op het impressionisme en het kubisme. Salvador Dalí studeerde in Madrid van 1921 tot 1924. Al in die tijd was hij, waarschijnlijk om de aandacht op zich te richten, een excentriek figuur. In 1926 ging hij naar Parijs. Daar leerde hij Pablo Picasso en André Breton kennen. In 1929 werd hij verwelkomd door Breton en sloot hij zich aan bij het surrealisme.

 • * Edgar Degas

  Edgar Degas (1834-1917). De levensloop van de Parijse schilder kent weinig dramatische hoogtepunten. Als oudste zoon van een welgestelde familie kon de cynische, snobistische eenling zijn leven wijden aan de kunst. Bovendien bleef hij vrijgezel, want "Er is liefde en er is werk, en we hebben maar een hart." In zijn vroege werk is zijn classicistische opleiding te herkennen, en met name de strenge lijnvoering van de door hem zo bewonderde Ingres. Binnen de groep kunstenaars die onder de leiding van zijn vriend Monet samenkwam in het Café Guerbois nam hij een aparte positie in. Zijn cynisme en scherpe tong maakten hem moeilijk in de omgang en veel van de ideeën van Zola, Renoir en Monet deelde hij niet. Hoewel hij zich nadrukkelijk 'onafhankelijk realist' noemde, was hij sterk verbonden met de impressionistische revolutie. De door hem ontwikkelde thema's en technieken vormde de synthese tussen de traditionele en moderne schilderkunst. In 1874 organiseerde hij met Monet de eerste tentoonstelling van de 'onafhankelijken', door een criticus voor het eerst 'de impressionisten' genoemd. Hij bleef zich echter een onsentimentele realist voelen: "van inspiratie, spontaniteit en temperament weet ik niets". Met foto's als geheugensteun sloot hij zich op in zijn atelier, terwijl de anderen, met de sinds kort in tubes verkrijgbare verf naar buiten trokken. Degas vond dat onzin: "schilderen is geen sport!". Bovendien: "ik heb niet de neiging om in zwijm te vallen wanneer ik in de natuur ben". Na zijn vijftigste kreeg hij voor het eerst geldzorgen en verminderde bovendien zijn gezichtsvermogen. Volgens Renoir zien we in zijn werken echter dan pas "de echte Degas". Degas zelf stelde: "Iedereen kan op zijn vijfentwintigste talent hebben; waar het op aankomt, is om op je vijftigste talent te hebben."

  https://www.youtube.com/watch?v=YXB187Gpz6I

 • * Albrecht Dürer

  Graficus, schilder en theoreticus, die een belangrijke schakel vormde tussen de Noord- en Zuid- Europese kunst, en gezien wordt als de grondlegger van de Duitse hoogrenaissance.

 • * Gustav Klimt

  Als vooraanstaand lid van de vernieuwende kunstenaarsgroep Sezession geldt Klimt als een van de voornaamste wegbereiders van de moderne schilderkunst. Daarnaast roept zijn ornamentele Jugendstil onweerstaanbaar het Weense fin-de-siècle gevoel op: elitair, burgerlijk-liberaal, soms decadent-behagend-decoratief. De combinatie van de monumentale stijl, de bijna Byzantijnse ornamentiek en klassiek symboliek levert een zeer herkenbare œuvre op, geschapen tegen de achtergrond van de kenmerkende romantiek van zijn tijd. In de eigen woorden van de Sezession: "De kunsten leiden ons naar een ideaal rijk, de enige plaats waar we zuivere vreugde, zuiver geluk en zuivere liefde kunnen vinden. Koor der paradijsengelen. Vreugde van goddelijke vonken. Deze kus van de hele wereld".

 • * René Magritte

  René Magritte (1898-1967) werd in 1898 geboren in Lessines bij Tournai, in het Franssprekende deel van België. Hij groeide op in Châtelet bij Charleroi. Van 1916 tot 1918 bezocht hij de Academie voor Schone Kunsten in Brussel. Daar ontmoette hij de gebroeders Victor en Pierre Bourgeois en de schilder Pierre-Louis Flouquet. In 1919 werkte Magritte mee aan het eerste nummer van het tijdschrift Au Volant, uitgebracht door de gebroeders Bourgeois. Na een jaar in militaire dienst werkte Magritte als ontwerper, vooral voor een producent van behangpapier in Brussel, en als freelance ontwerper van affiches, publiciteitsmaterialen en stands voor tentoonstellingen. Zijn eerste erkende surrealistische werk, Le Jockey Perdu, schilderde hij in 1926. In datzelfde jaar ondertekende hij, samen met andere Belgische surrealisten, de pamfletten Les Mariés de la tour Eiffel en Deux Disgrâces. Magritte woonde van 1927 tot 1930 in Le Perreux-sur-Marne bij Parijs, waar hij Hans Arp, André Breton, Salvador Dalí, Paul Eluard en Joan Miró leerde kennen. In 1929 werd zijn provocatieve artikel Les Mots et les Images werd gepubliceerd in het laatste nummer van La Révolution Surréaliste , een jaar nadat hij Le Masque Vide had geschilderd.

  René Magritte, als grafisch ontwerper bij een behangfabriek maakte later ook veel affiches. Het debuut van Magritte in de schilderkunst was kubistisch, futuristisch en abstract werk, onder invloed van zijn baas Victor Servranckx in de behangpapierfabriek. Na de kennismaking met het werk van Giorgio de Chirico, in 1925, begon het werk van Magritte surrealistische elementen te bevatten. De Chirico beeldt voorwerpen zeer realistisch af maar in totaal verschillende causale en temporele contexten. Zo beklemtoont De Chirico de raadselachtigheid van de objectenwereld. Ook de conventionele orde en de plaatsing van de dingen wordt op die wijze geïroniseerd. Magritte maakte vooral schilderijen (olieverf op doek), maar ook gouaches, voorwerpen en collages. Zijn bekendste schilderij is zonder twijfel "De Mensen Zoon" uit 1968.

  https://www.youtube.com/watch?v=UA6OIYW_PRU

 • * Michelangelo

  Michelangelo (1475-1564). Als kunstenaar, beeldhouwer, architect en dichter was Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni het archetype van de Renaissance kunst, de "homo universalis".

 • * Amedeo Modigliani

  Amedeo Clemente Modigliani (Livorno, 12 juli 1884 - Parijs, 24 januari 1920) was een Italiaans kunstschilder en beeldhouwer. De schilderkunst van Modigliani is herkenbaar aan de langgerekte lichamen van de vrouwen en de warme gloeiende kleuren. In zijn schilderijen ziet met zijn passie voor de beeldhouwkunst. In 1906 verhuisde Modigliani naar Parijs, dat toen het brandpunt van de avant-garde was en waar hij een voorbeeld werd van de tragische artiest. Hij vestigde zich in Le Bateau-Lavoir, een commune voor armoedige artiesten in Montmartre en begon snel met schilderen, in eerste instantie beïnvloed door Henri de Toulouse-Lautrec, totdat Paul Cezanne hem tot andere inzichten bracht. In 1909 keerde Modigliani terug naar Livorno, ziekelijk en uitgebrand door zijn levensstijl. Hij bleef echter niet lang in Italië en ging snel terug naar Parijs, waar hij nu een studio huurde in Montparnasse. Hij leidde er een kort en bewogen kunstenaarsleven. Modigliani liet de wereld op 36-jarige leeftijd een oeuvre na dat getuigt van een oprechte, obsessieve zoektocht naar waarheid en het zuivere in de kunst.

 • * François Pompon

  François Pompon (1855-1933). Pompon begon zijn loopbaan als leerling in de werkplaats van zijn vader die meubelmaker was. Als 15-jarige werd hij leerling-marmerwerker in Dijon, waar hij ook beeldhouwlessen volgde aan de school voor schone kunsten. In 1875 werd hij in Parijs marmerwerker bij een begrafenisondernemer bij de begraafplaats Montparnasse. Hij vervolgde daarna zijn studie aan de "École nationale des arts décoratifs" (1877). Eén van zijn leraren was professor in de anatomie; daar ontlook zijn liefde voor planten en dieren. In 1879 had hij zijn eerste expositie. In 1880 werkte hij als beeldhouwer tijdens de restauratie van het stadhuis van Parijs. In 1890 trad hij in dienst bij Auguste Rodin (1840-1917) als hoofd van diens atelier. Hij leerde daar veel getalenteerde beeldhouwers kennen waarvan vooral René de Saint-Marceaux (1845-1915) zeer belangrijk voor hem werd als opdrachtgever. Pompon interesseerde zich zeer voor de kunst van het Verre Oosten en raakte in de ban van het toen in zwang zijnde japonisme. Hoewel hij al in 1874 zijn eerste dierenbeeld maakte (een vliegend hert) besloot hij pas in 1905 uitsluitend dieren tot zijn onderwerp te maken, daarmee aansluitende op de toen algemene smaak. Tegelijkertijd komt hij er toe het accent op de vorm te leggen en details weg te laten. Zijn beelden worden dan ook meer gepolijst.Zijn "Ours blanc"(Witte Beer) is waarschijnlijk het meest representatief voor zijn kunde.

  https://www.youtube.com/watch?v=E5ZnixzJREI

 • * Auguste Rodin

  Rodin 1840-1917. Rodins leven als beeldhouwer werd lange tijd gekenmerkt door de gemengde reacties die zijn werken bij het publiek opriepen. Het onbegrip voor Rodins werk hing ten dele samen met het oorspronkelijke karakter van zijn kunst. Hij voelde weinig voor de strikte formules van de romantiek en wilde zich evenmin vereenzelvigen met de neutraliteit van de impressionisten. Rodins oeuvre wordt dan ook gekenmerkt door een passie voor het menselijk lichaam. Hij maakte veelvuldig gebruik van modellen en achtte zich niet in staat tot creativiteit als hij geen levend model voor zich had. Hij zei dan ook: "Ik houd mij in alles aan de natuur en ik pretendeer nooit dat ik haar kan beheersen. Mijn enige ambitie is dienstbaar en trouw aan haar te zijn". Vragen over zijn vak controversiële, erotisch getinte werken beantwoordde hij met: "De kunst is eigenlijk niet meer dan een uiting van lust, alleen maar voortkomende uit de potentie om lief te hebben". Dit potentieel maakte Rodin dan ook ten volle waar. Een ware stoet van minnaressen trok aan zijn kunstenaarsoog voorbij. Veel affaires waren vluchtig maar één daarvan bleek van enorme waarde voor zijn latere werk: Camille Claudel. Deze eigenzinnige, felle vrouw, zelf een getalenteerde beeldhouwster, inspireerde hem tot het maken van zijn beroemdste en meest bewonderde werken. De relatie hield lang stand alhoewel Camille zich Rodins uitstapjes en zijn relatie met zijn trouwe metgezellin, Rose Beuret, moest laten welgevallen. Het kwam uiteindelijk tot een definitieve breuk, die voor Camille dramatische gevolgen had. Ze raakte geïsoleerd en verward en uiteindelijk werd ze door haar familie, totaal berooid en gedesoriënteerd, gedwongen zich op te laten nemen in een inrichting. Rodins ster bleef echter stijgen en aan het einde van zijn leven kon hij terugkijken op een geslaagd kunstenaarschap. Hij had zijn werken aan de Franse staat geschonken die op zijn beurt had beloofd een museum in zijn naam te stichten. Uiteindelijk werd hij met veel eerbetoon begraven en de woorden die zijn vader ooit had gebezigd, toen Rodins carrière maar niet van de grond leek te komen, bleken van profetische waarde: "De dag zal komen dat men van jou, zoals van waarlijk alle grote mannen, kan zeggen: de kunstenaar Auguste Rodin is dood, maar hij leeft voort voor het nageslacht, voor de toekomst". Rodin was een beeldhouwer van het impressionisme. Hij gebruikte de natuur om zijn werk levendig eruit te laten zien. Zijn werk valt op door het onregelmatige oppervlak, waarop de lichtval schitteringen veroorzaakt. Deze schitteringen geven het beeld beweeglijkheid. Dit effect was niet waar hij naar streefde. Met deze manier van tentoonstellen probeerde Rodin de stappen van de sculptuur te laten zien. Zoals de schilders hun werk opbouwden uit kleur- en lichtvlekken, zo bouwde Rodin zijn beelden uit klei en brons. Door het zichtbaar worden van het maakproces, wist Rodin het tijdelijke aspect in zijn werk naar voren te laten komen. Nog een kenmerk van impressionisme in de beeldhouwkunst is de opvatting dat de kunst autonoom is, de vorm en bedoeling zijn een eenheid en de kijker kan zien hoe het werk gemaakt is. Daardoor lijkt het soms zo dat het kunstwerk niet af is.

  https://www.youtube.com/watch?v=UA6OIYW_PRU

 • * Leonardo da Vinci

  Autodidact Leonardo da Vinci (1452-1519) had de neiging om zijn beperkte opleiding te compenseren met klassieke empirische studies. De meest beroemde van deze studies is de "Vitruvian Man". Zo genoemd, omdat het is gebaseerd op de beschrijving van de ideale menselijke lichaamsverhoudingen door de Romeinse architect Vitruvius. De Vitruvius man wordt gezien als een symbool van het humanisme, met de mens als het middelpunt van het heelal. Hij wordt gezien als het schoolvoorbeeld van het renaissance-ideaal van de homo universalis en als genie.

 • * Rouwklagers

  Ten tijde van de laten middeleeuwen waren de Bourgondische hertogen, behorend tot het Franse koningshuis  Valois, de belangrijkste vorsten van Noord Europa. De schitterende praalgraven van Filips de Stoute (1342-1404) en zijn zoon Jan zonder Vrees (1371-1419) getuigen van hun enorme rijkdom.  
  Voor de grafmonumenten zijn de beste beeldhouwers uit Noord Europa aangetrokken, waaronder Jean de Marville en de Haarlemmers Claus Sluter en Claus van de Werve. Zij ontwierpen de gotische arcaden die het bed van het graf dragen, met daaronder de beroemde stoet van treurende figuren: seculiere geestelijken, kartuizer monniken en familieleden en naasten, gehuld in rouwmantels die tijdens de begrafenis zijn uitgedeeld.
  Het afbeelden van rouwende figuren op graven is een traditie die terugvoert naar de klassieke sarcofagen, die in de dertiende eeuw herleeft. De rouwklagers werden gewoonlijk statisch weergegeven en in bas-reliëf uitgevoerd. Nooit eerder waren ze zo driedimensionaal weergegeven, en werden de gewaden zo expressief gebeeldhouwd.

  https://www.youtube.com/watch?v=M6mBfwYg_6k

 • * Egon Schiele

  Op 12 juni 1890 in Tulln geboren en bezocht tussen de 1906 en 1909 de Weense kunstacademie. In 1909 was hij mede oprichter van de kunstenaarsvereniging "Neukunstgruppe"en liet zich door de werken van Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Munch en Hodler inspireren. Ook de vriendschap met Klimt beinvloed de schilderijen van Schiele. Hij brak met de Jugenstil en ontwikkelde zijn eigen stijl waarin hij mensen in hun dagelijkse bezigheden portretteerde wat hem op enorme kritiek kwam te staan. Hij stierf op de leeftijd van 28 op 31 oktober 1918, slechts twee dagen na zijn vrouw aan de Spaanse griep.