"Gone painting.."
Closed for vacation. We're sorry for the inconvenience.

De Vervulling KL23 – Gustav Klimt

59.90

Ontwerp voor een mozaiek in het Palais Stoclet te Brussel. Hoogte beeldje 21 cm.

Beschrijving

Gustav Klimt (1862-1918)

Lid van de Oostenrijkse Sezession, wegbereider van de moderne schilderkunst met een onweerstaanbaar decoratieve Jugendstil.

De Vervulling (1905-1909)

Het liefdespaar keert de wereld de rug toe, zich in een verstarde omhelzing verschuilend achter een weldaad van Jugendstil-ornamentiek. Dit is een onderdeel van het decoratieve ontwerp voor een mozaïek op de fries van de eetzaal van het Palais Stoclet te Brussel.